Klęska akcji afirmatywnej

56 lat temu, 2 lipca 1964 r., Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę o prawach obywatelskich (The Civil Rights Act of 1964), która miała stać na straży równego traktowania obywateli bez względu na rasę, pochodzenie czy religię.