Rewolucja pana Bonnota

Grabież nie jest uboczną stroną rewolucji, lecz jej istotą.