Klucz do nowoczesnego przemysłu

Pierwsze, bardzo jeszcze prymitywne silniki elektryczne wykorzystano najpierw w łodzi elektrycznej Jacobiego, potem w lokomotywach elektrycznych Siemensa, a następnie w samochodach  elektrycznych. Jednak to nie te najbardziej widoczne zastosowania napędu elektrycznego zadecydowały o jego doniosłej roli w historii cywilizacji.