Sprawiedliwość dziejowa

Czy koncepcja odszkodowań wojennych 75 lat po zakończeniu wojny ma dzisiaj jakikolwiek sens?

W Niemczech dogasa przecież pokolenie ludzi, którzy podpalili świat w 1939 roku.