Koza Judasz

Gdyby ktoś mnie zapytał, jaki najpewniejszy wniosek wyciągam ze studiowania historii gatunku ludzkiego, to odpowiedziałbym – narażając się na grad wyzwisk – że najgroźniejszym wytworem ludzkości jest demokracja.