Dlaczego Huda Szarawi?

„Wspomnienia Hudy Szarawi” są ważnym tekstem ze względu na historię ruchu feministycznego w Egipcie i krajach arabskojęzycznych. Mają też szczególne znaczenie dla kwestii sekularyzmu i liberalnej transformacji Egiptu i Bliskiego Wschodu oraz ruchu wyzwolenia narodowego od europejskiego kolonializmu.