Obłudny dokument cesarski z Rimini

Z Krzyżakami jestem za pan brat. Znam ich od dziecka. Wszystkie letnie wakacje w dzieciństwie i młodości spędzałem na Pojezierzu Brodnickim, skąd co roku ruszałem śladami rycerzy-zakonników.