Niemiecka amnezja

Niemcy chwalą się, że są narodem skrupulatnym, kierującym się porządkiem i najlepiej zorganizowanym na świecie. To oczywiście mit, który łatwo obalić,
sięgając po przykłady z przeszłości. Ale nie to jest przedmiotem tego artykułu.