Jak wycenić niemiecki terror?

Spór o restytucję przedwojennego mienia żydowskiego w Polsce jest przejawem skrajnej głupoty i nieodpowiedzialności. Wywołali go ludzie, którzy są nieukami, a na emocjach chcą budować kapitał polityczny.