Świdrygiełło wobec Korony i Litwy

Życiorysem najmłodszego brata Władysława Jagiełły można by obdzielić wielu średniowiecznych awanturników. Wywołana przez niego waśń w rodzinie królewskiej to jedna z mrocznych kart początków unii polsko-litewskiej.