Utracone Zadnieprze

Zgodnie z ustaleniami rozejmu andruszowskiego z 30 stycznia 1667 r. Rzeczpospolita zgodziła się oddać Rosji Kijów tylko na dwa lata. Jednak zarówno miasto, jak i całe Zadnieprze straciła już bezpowrotnie.