Na granicy

Co się stało z nami, z ludźmi nad Wisłą, dumnie nazywającymi się Polakami?