Sowieci już tu byli

O 13 grudnia 1981 r. pisali ludzie, którzy byli bohaterami tamtych czasów. Cóż ja mogę od siebie dodać?