Interrex

12 września w Warszawie Kościół katolicki wyniósł kardynała Stefana Wyszyńskiego na ołtarze – galeonową postać, która rzuciła rękawicę rządzącym w Polsce komunistom.