Z dziejów piwa w średniowiecznym Gdańsku

Portowe miasto nie było jedynie ośrodkiem handlu i ważnym graczem politycznym w kolejnych stuleciach. Średniowieczny Gdańsk był także tyglem kulturowym, który sprzyjał konsumpcji alkoholu o różnych walorach smakowych.