Wojna o Ziemię Świętą

927 lat temu rozpoczął się jeden z najniezwyklejszych okresów w dziejach Europy i świata. Apel papieża  Urbana II do chrześcijan o wyzwolenie Jerozolimy z niewoli arabskiej, wygłoszony w czasie synodu w Clermont, został potraktowany.