Marny koniec carów

Rosja to kraj, którego władcy rzadko odchodzili z tego świata z przyczyn naturalnych. Byli truci, mordowani lub siłą odsuwani od władzy. Pod tym względem także ZSRR była godną kontynuatorką tradycji Imperium Rosyjskiego.