Liczył się przede wszystkim człowiek

Z Krystyną Sierpińską, ps. Marzenka, uczestniczką powstania warszawskiego, sanitariuszką Batalionu Armii Krajowej „Kiliński”.