Tablice Tchorka. Upamiętnienie miejsc męczeńskiej śmierci mieszkańców Warszawy

Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku w Warszawie rozmieszczono setki tablic wykonanych według projektu rzeźbiarza Karola Tchorka. Miały upamiętniać miejsca zbiorowych egzekucji dokonywanych na ludności cywilnej przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej na terenie całego miasta. Do naszych czasów przetrwało zaledwie 167 tablic. Fundacja PGE prowadzi projekt „Tablice Pamięci”, którego celem jest wyeksponowanie i nadanie należnej czci miejscom męczeństwa i heroizmu Polaków.