W poszukiwaniu Adama i Ewy

Ludzkość żyje w głębokim przekonaniu o swojej różnorodności etnicznej. W ciągu ostatnich 10  tysięcy lat, czyli zaledwie w ułamku czasu istnienia naszego gatunku, podzieliliśmy się na rasy, narody, kultury i państwa. Ale w świetle współczesnych badań antropologicznych i genetycznych jest to całkowicie pozbawione sensu.