Po co w ogóle on tam jechał?

Od kiedy w październiku 1876 r. na kongresie Międzynarodówki antyautorytarnej w Bernie środowiska anarchistyczne przyjęły koncepcję oddziaływania na masy poprzez „propagandę czynem”, koronowane głowy Europy i inni wielcy tego świata nie mogli czuć się bezpiecznie.