Dżentelmeni w oparach benzyny

Siedemnaście tysięcy kilometrów na trzech kontynentach – nigdy samochodem nie ścigano się dalej i dłużej niż w 1908 roku.