Piechota polska w średniowieczu

W XV wieku niemal trzy czwarte składu polskiej piechoty stanowili kusznicy.