Waregowie – zdobywcy Wschodu

Jaką rolę w stworzeniu państwa wschodnich Słowian odegrali wikingowie? Najkrótsza odpowiedź brzmi: kluczową. Świadczy o tym sama nazwa i panująca na Rusi dynastia potomków wikinga Ruryka.