Wielki miłośnik swej Ojczyzny

Maciej z Miechowa, zwany Miechowitą, wpisał się dynamicznie w dzieje ojczyste zarówno pod względem obyczajowym, jak i naukowym, czego jednym z przykładów jest nowe wydanie jego „Kroniki Polaków”.