Rewolucja przemysłowa

Rozwój społeczeństwa przemysłowego, to chyba najbardziej oczywisty przykład globalnego upodabniania się stosunków pracy. Nie licząc wprowadzenia rolnictwa, rewolucja przemysłowa jest najważniejszą zmianą w historii pracującej ludności – i to mimo że prawdopodobnie żaden kraj nigdy nie zatrudniał większości swojej siły roboczej w przemyśle