Polki, Żydówki – amerykańskie migrantki przemysłowe

Po uwłaszczeniu chłopów migracje sezonowe i stałe były najbardziej rozpowszechnionym sposobem radzenia sobie z brakiem ziemi, pożywienia i możliwości zarobku; chroniły przed carskim wojskiem i antysemickimi pogromami.