Prawdziwi władcy świata

Amerykanie mają w zwyczaju pouczać wszystkie inne narody, że panujący u nich ustrój polityczny jest najlepszy. Bezwiednie i nieświadomie mylą jednak często dwa pojęcia – wolności i demokracji.