Przeszłość ma przyszłość

Stałą przypadłością III Rzeczypospolitej był przez wiele lat niechętny stosunek jej elit do przeszłości. Różne były tego powody. Pierwszy, najważniejszy, to sposób odzyskania niepodległości, które dokonało się w drodze porozumienia solidarnościowych elit z komunistami.