Konstrukcja cepa. Żydokomuna i motłoch

Wywiad z profesorem Andrzejem Paczkowskim o bezpiece w Polsce - rozmawia Maciej Rosalak