Ocalić polskie złoto!

Ludzie, którzy uratowali polski skarb narodowy, nie doczekali się ani uznania, ani nagrody