Ocalanie polskich śladów

Kiedy w połowie lat 90. byłem we Lwowie, zauważyłem na jednej z okazałych kamienic, tuż pod zwieńczającą ją kopułą, spłowiały, ale wyraźny malowany napis: „Galicyjska Kasa Oszczędności". Rok później napisu nie było. Nisza, w której się znajdował, została pokryta świeżo farbą.