Żydowska prawica strzela do SS

Udział w powstaniu ŻZW – drugiej obok ŻOB (Żydowska Organizacja Bojowa) struktury militarnej w getcie – był całe dziesięciolecia przemilczany bądź lekceważony i wypaczany.