Dramat Szóstej Wileńskiej

Partyzanci przetrzymali w lesie ciężką litewską zimę 1943/1944, atakowali posterunki niemieckie oraz jednostki kolaboracyjne, przeprowadzali akcje dywersyjne, bronili siebie i mieszkańców przed partyzantką sowiecką.