Polski major wysadza niemiecki most

5 września 1939 r. – nieznana akcja dywersyjna w III Rzeszy