Pułkownik AK w łagrze

Władysław Zarzycki, komendant garnizonu wileńskiego AK, pisał wspomnienia z sowieckich więzień i łagrów z myślą o jednym czytelniku – synu Andrzeju.