Elita marzeń i pycha elit

Po 1989 r. nie skorzystano niestety z doświadczeń II Rzeczypospolitej – z prof. Andrzejem Chojnowskim