Dwór niemalowany

Julian Borzym, ziemianin, pisał pamiętnik dla rodziny, utrwalając mariaże, transakcje, zgony i narodziny w jej obrębie od połowy XIX w. po rok 1881.