Pięć dni wojny i dwa zgrzyty

Współczesnym bojom o historię najnowszą Polacy przypatrują się z boku, bo kino historyczne u nas nie istnieje, opowieści o „Solidarności" kręcą Niemcy, o lotnikach broniących Anglii – Czesi, a o relacjach polsko-żydowsko-niemieckich – Hollywood.