Czas postmodernizmu

Czy możemy analizować teraźniejszość w świetle historii? A jak inaczej możemy to zrobić? – należałoby odpowiedzieć. Pomimo oczywistości tego wniosku sposób, w jaki należałoby ją realizować, budzić musi rozliczne kontrowersje.