Hitler, zbawca komunizmu

Niemcy w 1941 r. byli witani w Sowietach jak wyzwoliciele. Swoją ludobójczą, rasistowską polityką Hitler zaprzepaścił szansę na zniszczenie bolszewizmu