Lodołamacz rewolucji

Rozmowa z Wiktorem Suworowem