Rzeź w lochach NKWD

Czerwcowe zbrodnie sowietów stały się dla Niemców powodem i pretekstem do mordowania bolszewików oraz Żydów