Sobór w cieniu Kremla

Papieża i biskupów wywiódł w pole agent KGB, prawosławny arcybiskup Nikodem