Śmierć za kubek śmietany?

W armii Andersa wykonano szereg wyroków śmierci na żołnierzach świeżo zwolnionych z łagrów