Koń, flinta i biznesplan

Hodowali arabskie konie, polowali, budowali kościoły, kultywowali polskość. Przedwojenni Kresowi ziemianie