Początek armii Andersa

Zbigniew Wawer, znakomity znawca dziejów Wojska Polskiego w II wojnie światowej, opisuje szczegółowo proces formowania się jedynej w swoim rodzaju armii, złożonej z niedawnych więźniów i łagierników.