Piekło na Woli

Powstanie Warszawskie wywołało furię Hitlera i Himmlera. Niepokorne miasto postanowili zmieść z powierzchni ziemi. A wszystkich jego mieszkańców zabić