Wolność – kochanek po latach

Mamy do czynienia z literaturą kreującą mit. To opowieść o ucieczce przed cywilizacją w poszukiwaniu absolutnej wolności. I o samounicestwieniu tego przedsięwzięcia