Mannerheim, bat na bolszewików

Wspólny język znalazł z Piłsudskim – „wielkim przywódcą Polaków”